Akupunkt Massage nach Penzel

Wie is Willy Penzel?

Willy Penzel

Willy Penzel (1918-1985) was therapeut in West-Duitsland en hield zich in de zestiger en zeventiger jaren als een van de eerste fysiotherapeuten bezig met de Chinese acupunctuur. Daar het een fysiotherapeut niet toegestaan was met de klassieke acupunctuur-naaldbehandeling te werken, ontwikkelde Willy Penzel de behandelmethode met het metalen staafje. Het bleek een absoluut gelijkwaardige en gedeeltelijk zelfs superieure methode in vergelijking tot de klassieke naaldmethode. Het behandelspectrum van APM volgens Penzel reikt nog verder dan de indicatiegebieden van de klassieke acupunctuur, omdat het meridiaansysteem, dat de hele mens omvat, in het middelpunt van deze alomvattende therapie staat en niet slechts het enkele acupunctuurpunt.
Vanaf 1972 vonden er regelmatig cursussen plaats (Lehrinstitut für Akupunkt-Massage nach Penzel in D-Heyen, www.apm-penzel.de) en zo verbreidde zich in de loop der jaren deze behandelmethode in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Israel, Spanje, Italie en Tsjechië. Met ingang van 2003 worden er ook cursussen in Nederland en België aangeboden. Inmiddels zijn er ruim 13.000 therapeuten opgeleid.

A.J.M. van Heeswijk - APM - Sport - Fysiotherapeut | Telefoon: 06 34 02 81 17